Poklicna gasilska enota Krško

Vozni park


Vozilo za hitro tehnično reševanje HTRV-1

Vozilo za hitro posredovanje HTRV-2

AC 35/60 1+2


GVC-3 16/24-1+2

TRV 2D-1+2

AL 32-1+2

AC 24/90-1+2

GVT 1+5

GVM-2

PV-1

GVM-1

TV 2D-1+2

GVC-2 16/24-1+2

Servisno vozilo

Čoln Pioner

Čoln Yamaha

Potapljaška prikolica