Poklicna gasilska enota Krško

Tehnične intervencije