Poklicna gasilska enota Krško

Statistika

V letu 2022 smo opravili 338 intervencij ali povprečno 0,93 intervencije na dan. Vse intervencije so bile izvedene v skladu s pravili stroke in učinkovite. Na opravljeno delo smo prejeli nekaj pohval in nobene pripombe.

Med poklicnimi gasilskimi enotami v Republiki Sloveniji nas število opravljenih intervencij v letu 2022 uvršča v
sam vrh opravljenih intervencij. To pogojuje in hkrati opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo naše enote.

 

PGE Krško v veliki meri izvaja tudi preventivne preglede v smislu varstva pred požari na osnovi pogodbenih obveznostih naših naročnikov.

Enota se za posredovanje ob vsakovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu.

Število opravljenih prevozov vode se je v zadnjem letu povečalo.

Statistika za leto 2021