Poklicna gasilska enota Krško

Statistika

V letu 2021 smo opravili 337 intervencij, ali povprečno 0,92 intervencije na dan. Vse intervencije so bile izvedene v skladu s pravili stroke in učinkovite. Na opravljeno delo smo prejeli nekaj pohval in nobene pripombe. Med poklicnimi gasilskimi enotami v Republiki Sloveniji nas število opravljenih intervencij v letu 2021 uvršča v sam vrh opravljenih intervencij. To pogojuje in hkrati opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo naše enote.
PGE Krško v veliki meri izvaja tudi preventivne preglede v smislu varstva pred požari na osnovi pogodbenih obveznostih naših naročnikov. Enota se za posredovanje ob vsakovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu. Število opravljenih prevozov vode se je v zadnjem letu zmanjšalo. Statistika za leto 2020
Statistika za leto 2019