POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Tehnični nadzor in meritve hidrantnega omrežja

Kot dopolnilno dejavnost zavod izvaja redni tehnični nazor hidrantnega omrežja po 20. členu Pravilnika o preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur.l. RS št. 22/95).

Notranje hidrantno omrežje je lahko priključeno na javno vodovodno omrežje ali pa je interno vodovodno omrežje.

Industrijski obrati z veliko porabo tehnološke vode ali z veliko o nevarnostjo požara imajo lastno (interno) vodovodno omrežje, z lastnim zajetjem vode in z napravami za prečrpavanje in vzdrževanje tlaka v omrežju. Stavbe z večjim številom stanovanj, poslovne in industrijske zgradbe in zgradbe javnega pomena, v katerih se zbira večje število ljudi, imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je navadno del notranjega vodovodnega omrežja.

Preberite več ...

Izpostavljeni prispevki