POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Tehnični nadzor in meritve hidrantnega omrežja

Kot dopolnilno dejavnost zavod izvaja redni tehnični nazor hidrantnega omrežja po 20. členu Pravilnika o preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur.l. RS št. 22/95).

Notranje hidrantno omrežje je lahko priključeno na javno vodovodno omrežje ali pa je interno vodovodno omrežje.

Industrijski obrati z veliko porabo tehnološke vode ali z veliko o nevarnostjo požara imajo lastno (interno) vodovodno omrežje, z lastnim zajetjem vode in z napravami za prečrpavanje in vzdrževanje tlaka v omrežju. Stavbe z večjim številom stanovanj, poslovne in industrijske zgradbe in zgradbe javnega pomena, v katerih se zbira večje število ljudi, imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je navadno del notranjega vodovodnega omrežja.

Preberite več ...

Izpostavljeni prispevki