Poklicna gasilska enota Krško

Preventiva

Preventiva

Preventiva sodi v eno izmed najpomembnejših panog, kajti njeni ukrepi so bistveno cenejši od operativnih posegov. V samo preventivo sodijo vsi ukrepi in sredstva, ki preprečujejo morebitni nastanek začetnega požara ali njegovo razširitev, med katere uvrščamo ročne gasilne aparate, hidrantna omrežja in druga podobna gasilna sredstva oziroma naprave. Opaža se, da so dandanes ljudje bistveno bolj osveščeni s strani preventivne varnosti kot so bili nekoč, kar nam jasno dokazuje povečana prodajnost gasilnih aparatov, ki se je v zadnjem času izjemno povečala.

V sklopu preventive se prav tako izvajajo razni poučni seminarji, nadzor in meritve hidrantnega omrežja, izdelava ocene požarne ogroženosti, požarnih redov in požarnih načrtov, izvajanje usposabljanja za varstvo pred požari kot tudi praktični prikazi gašenja, ki se navadno izvajajo neposredno pri nas. Udeleženec praktičnega prikaza gašenja se nauči pravilno ravnati z gasilnim aparatom in tudi pridobi koristne napotke v primeru začetnega požara na delovnem mestu ali celo doma.

Za izdelavo požarnega načrta in drugih potrebnih dokumentacij pri nas ureja in vodi kompletno evidenco vodja preventive Aleš Stopar.

Poleg vseh naštetih dejavnosti se tudi izvajajo strokovna poučna predavanja v za to posebej prirejeni veliki predavalnici.

Previous slide
Next slide
Skip to content