POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Preventiva

Preventiva

Preventiva sodi v eno izmed najpomembnejših panog, kajti njeni ukrepi so bistveno cenejši od operativnih posegov. V samo preventivo sodijo vsi ukrepi in sredstva, ki preprečujejo morebitni nastanek začetnega požara ali njegovo razširitev, med katere uvrščamo ročne gasilne aparate, hidrantna omrežja in druga podobna gasilna sredstva oziroma naprave. Opaža se, da so dandanes ljudje bistveno bolj osveščeni s strani preventivne varnosti kot so bili nekoč, kar nam jasno dokazuje povečana prodajnost gasilnih aparatov, ki se je v zadnjem času izjemno povečala.

V sklopu preventive se prav tako izvajajo razni poučni seminarji, nadzor in meritve hidrantnega omrežja, izdelava ocene požarne ogroženosti, požarnih redov in požarnih načrtov, izvajanje usposabljanja za varstvo pred požari kot tudi praktični prikazi gašenja, ki se navadno izvajajo neposredno pri nas. Udeleženec praktičnega prikaza gašenja se nauči pravilno ravnati z gasilnim aparatom in tudi pridobi koristne napotke v primeru začetnega požara na delovnem mestu ali celo doma.

Za izdelavo požarnega načrta in drugih potrebnih dokumentacij pri nas ureja in vodi kompletno evidenco vodja preventive Aleš Stopar.

Poleg vseh naštetih dejavnosti se tudi izvajajo strokovna poučna predavanja v za to posebej prirejeni veliki predavalnici.

Izpostavljeni prispevki