Poklicna gasilska enota Krško

Zgodovina

1.marca 1980 leta je bila v Krškem ustanovljena Poklicna gasilska enota (PGE). Ustanovila jo je Občina Krško. Nuklearna elektrarna Krško in takratna Tovarna celuloze in papirja Đuro Salaj Krško pa sta se pogodbeno pridružili koriščenju uslug PGE Krško. Na začetku je delovala kot služba v okviru Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom.

Takoj po ustanovitvi se je pričelo z izgradnjo novih garaž in poslovnih prostorov ob obstoječem domu občinske gasilske zveze na Tovarniški ulici.

Objekt PGE je sestavljal stari pritlični dom OGZ Krško in novi del dograjen leta 1980.
Stari del doma uporablja PGE deloma in to prostor za dispečerja, skupne prostore izmene, servis gasilnih aparatov, servis in polnilnico dihalnih aparatov, kotlovnico in 2 garaži, ostali del pa je ostal v uporabi PGD Videm ob Savi in IGD Tovarne celuloze in papirja.
Novi del je bil zgrajen v dveh etažah in kot takšen še danes služi svojemu namenu.
V pritličju je 7 garaž, sanitarije, skladišče materiala, prostor za počitek in garderoba za zaščitna oblačila. V nadstropju pa so prostori poveljnika – direktorja, tajništva, računovodstva, vodij služb, vodij izmen, pisarna OGZ Krško, arhiv, garderoba z umivalnico, predavalnica in telovadnica za kondicijske treninge.

Financiranje izgradnje in delovanja enote je bilo izvedeno preko proračuna občine in s pogodbami z zunanjima partnerjema.
Ker je imela Tovarna celuloze in papirja na razpolago industrijsko gasilsko društvo se je poklicni del tega društva prešel v sestavo PGE, skupaj z nekaterimi zaposlenimi iz Nuklearne elektrarne Krško, ki so v času izgradnje le-te skrbeli za požarno varnost. Prvi poveljnik PGE Krško je bil ing Franc Černelič.
Ob ustanovitvi je enota razpolagala z opremo, ki so bila prej v industrijskem gasilskem društvu Tovarne celuloze in papirja in sicer:

 • Kombinirano vozilo TAM 125 (črpalka 16/8, 2200 l vode, pogon 4×4, letnik 1971)
 • Kombinirano vozilo TAM 125 (črpalka 16/8, 2200 l vode, pogon 4×4, letnik 1980)
 • Avtocisterna TAM ( črpalka 16/8, 5000 l vode, letnik 1976)
 • Kombi IMV
 • Kombi Zastava (pick-up) za servis RGA (letnik 1981)
 • Komandno vozilo Mercedes
 • Reševalno vozilo IDA-OPEL (letnik 1980)
  Kot svoj vložek je Nuklearna elektrarna Krško nabavila:
 • tehnično reševalno vozilo MB Mercedes – z nadgradnjo Ziegler z dvigalom Palfinger
 • dvižno platformo MB z nadgradnjo Bronto Sky lift
 • gasilsko avtocisterno MB z nadgradnjo Vatrosprem

Ob ustanovitvi oziroma koncem leta 1980 je PGE Krško štela 34 operativnih gasilcev in tri administrativno – tehnične delavce.

Naloge PGE Krško ob ustanovitvi  so bile: 

 • zagotavljanje požarne varnost v podjetjih, s katerimi je imela stalne pogodbe, 
 • gašenje požarov in reševanje ljudi in premoženja ob požarih, prometnih nesrečah in drugih nezgodah ter elementarnih nesrečah in ob vojnih akcijah
 • organiziranje dežurne službe
 • organiziranje in strokovno izobraževanje občanov s področja požarne varnosti, prostovoljnih gasilskih enot, gasilskih enot CZ in delavcev v organizacijah združenega dela
 • skrb za opremljanje s sodobno gasilsko tehnično opremo
 • izdelovanje gasilske opreme in orodja v svojih delavnicah za svoje potrebe in potrebe prostovoljnih enot
 • skrb za vzdrževanje opreme, strojnega parka ter požarno varnostnih objektov in naprav za svoje potrebe in potrebe prostovoljnih društev
 • organiziranje strokovno – tehničnega sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi pri opravljanju njihove dejavnosti
 • priprava operativnih planov gašenja požarov in reševanja ljudi in premoženja v slučaju požara na pomembnejših objektih
 • servisiranje vseh vrst gasilnih aparatov in drugih protipožarnih sistemov za organizacije združenega dele, za druge organizacije in skupnosti
 • testiranje in izdajanje atestov pri izdelavi oziroma razvoju gasilskega orodja, opreme in drugih sredstev za gašenje in reševanje
 • ugotavljanje ustreznosti raznih objektov glede na požarno varnost z izdajanjem ustreznih dokumentov
 • Dovažanje pitne vode v suhih obdobjih v oddaljena naselja

(povzeto iz: AKT O USTANOVITVI delovne organizacije Poklicna gasilska enota Krško v ustanavljanju z dne 29.09.1987)

V letu   1998 je PGE Krško podpisala pogodbo o trajnem sodelovanju z Termo elektrarno Brestanica, kar je bistveno izboljšalo finančni položaj enote, ki se je močno poslabšal ob propadanju  Tovarne celuloze in papirja, kot ene osnovnih pogodbenih partnerjev in njeno prodajo češkemu lastniku.
V  letu 1998 je bilo nabavljeno prvo novo gasilsko vozilo in sicer kombinirano vozilo MB z nadgradnjo Lohr.

Zaradi izrazito zastarelega voznega parka in ker redno financiranje ni omogočalo zamenjave vozil je  leta 2000 PGE predlagala Občini Krško in pogodbenim partnerjem (NEK, VIPAP in TEB) program razvoja PGE za obdobje 2000 – 2006 in  sporazum za financiranje obnove voznega parka, ki so ga vsi družabniki sprejeli, tako, da se je v letu 2001 pričela nabava novih gasilskih vozil in sicer:

 • leta 2001  avtocisterna GVC 24/50, 
 • leta 2002 poveljniško vozilo TRV1 Lend Rover – Defender
 • leta 2002 kombinirano gasilsko vozilo GVC 16/24 MB Unimog U400
 • leta 2003 gasilska avtocisterna MB Actros 3348
 • leta 2003  gasilski reševalni čoln Zodiac 
 • leta 2005 tehnično reševalno vozilo TRV2-D MB 1625 Atego
 • leta 2006 logistično vozilo VW Transporter 2,5 TDI

Od leta 2010 do 2023 so se nabavila naslednja vozila:

 • leta 2010 servisno vozilo Citroen Jumper
 • leta 2013 avtolestev ALK 32 MB 1529 Atego
 • leta 2014 hitro tehnično vozilo HTRV-1 VW Transporter 2,0 TDI 4M
 • leta 2016 kombinirano gasilsko vozilo GVC 16/24 MB 1530 Atego
 • leta 2017 logistično vozilo Citroen Berlingo 1,2i
 • leta 2017 gasilski reševalni čoln Pioner Multi III
 • leta 2018 poveljniško vozilo PV-2 Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4
 • leta 2021 gasilsko reševalni čoln YAM380A Tf
 • leta 2022 gasilska avto cisterna AC35/60 Volvo FMX 480
 • leta 2023 logistično vozilo VW Caddy
 • leta 2023 logistično vozilo VW Transporter Caravelle

Poklicno gasilsko enoto so od ustanovitve vodili:

1. Franc Černelič : od 13.03.1980 do 30.09.1987 – direktor – poveljnik

2. Lubšina Bogdan: od 01.04.1980 do 31.01.1993 je operativno vodil enoto kot namestnik poveljnika

3. Podgoršek Anton: od 01.10.1987 do 15.03.1988 – v.d. direktor – poveljnik

4. Curhalek Franc: od 16.03.1988 do 24.11.1991 – direktor –  poveljnik  

5. Kolar Blaž Željko: od 25.11.1991 do 30.12.1999 – direktor – poveljnik

6. Tabor Matjaž: od 31.12.1999 do 27.09.2000 – v.d. direktor – poveljnik

7. Lah Damjan: od 28.09.2000 do 31.01.2001 – direktor – poveljnik

8. Pavlin Franc: od 01.02.2001 do 15.05.2001 – v.d. direktor – poveljnik

9. Žigante Anton: od 16.05.2001 do 22.03.2010 – direktor – poveljnik

10. Žvar Joško: od 23.03.2010 do 23.3.2018 – direktor – poveljnik

11. Dvoršek Stanislav: od 15.07.1995 do 01.01.2017 je operativno vodil enoto kot Vodja operative

12. Stopar Aleš: od 01.01.2017 do 24.3.2018 je operativno vodil enoto kot Vodja operative

13. Stopar Aleš: od 24.03.2018 do 01.05.2018 – v.d. direktor – poveljnik

14. Stopar Aleš: od 01.05.2018 direktor-poveljnik

15. Starc Anton: od 01.09.2020 vodja operative

Skip to content