POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Zgodovina

1. marca 1980 leta je bila v Krškem ustanovljena Poklicna gasilska enota (PGE). Ustanovila jo je Občina Krško. Nuklearna elektrarna Krško in takratna Tovarna celuloze in papirja Đuro Salaj Krško pa sta se pogodbeno pridružili koriščenju uslug PGE Krško. Na začetku je delovala kot služba v okviru Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom. 
Takoj po ustanovitvi se je pričelo z izgradnjo novih garaž in poslovnih prostorov ob obstoječem domu občinske gasilske zveze na Tovarniški ulici.
Objekt PGE je sestavljal  stari pritlični dom OGZ Krško in novi del dograjen leta 1980.
Stari del doma uporablja PGE deloma in to prostor za dispečerja, skupne prostore izmene, servis gasilnih aparatov, servis in polnilnico dihalnih aparatov, kotlovnico in 2 garaži, ostali del pa je ostal v uporabi PGD Videm ob Savi in IGD Tovarne celuloze in papirja.
Novi del je bil zgrajen v dveh etažah in kot takšen še danes služi svojemu namenu.
V pritličju je 7 garaž, sanitarije, skladišče materiala, prostor za počitek in garderoba za zaščitna oblačila. V nadstropju pa so prostori poveljnika – direktorja, tajništva, računovodstva, vodij služb, vodij izmen, pisarna OGZ Krško, arhiv, garderoba z umivalnico, predavalnica in telovadnica za kondicijske treninge.

 

Preberite več ...

Izpostavljeni prispevki