POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Certifikati ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

PRIDOBITEV ISO CERTIFIKATOV ZA VAROVANJE OKOLJA IN VARSTVO PRI DELU

Dne 2.10.2016 smo uspešno izvedli certifikacijsko presojo sistema ISO 9001 : 2008, OHSAS 18001 : 2007 in 14001 : 2004. Za navedene certifikate smo izvajali posodobitve sistemov vodenja skozi celotno leto 2016 in sama certifikacija je potrditev, da smo delali v pravi smeri.

Certifikati ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001

Certifikat ISO 9001 : 2008 smo imeli že do sedaj, ostala dva pa sta nova in predstavljata kakovosten premik v urejanju področja varnosti in zdravja pri delu in ravnanja z okoljem.

Certifikati ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 2

Obe področji sta za JZ PGE Krško izrednega pomena, saj je varnost zaposlenih na intervencijah in pri usposabljanjih za nas ključnega pomena, kajti poškodbe so lahko življenjsko nevarne. Skrbimo pa tudi, da na intervencijah po nepotrebnem ne onesnažujemo okolja in s tem skrbimo za prihodnost vseh nas.

Za posodobitev sistemov vodenja kakovosti, varstva pri delu in ravnanja z okoljem smo se odločili predvsem zaradi nadgradnje naših dosedanjih sistemov in delno tudi zaradi prilagoditev trgu, na katerem že več kot 30 let uspešno delujemo.

 

Izpostavljeni prispevki