Poklicna gasilska enota Krško

Predpisi

Zakonska ureditev varstva pred požarom in gasilstva

Organiziranost Poklicne gasilske enote Krško temelji na sledečih zakonih:

 • Zakon o gasilstvu, Uradni list RS, št. 113/05;
  uradno prečiščeno besedilo – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu,
  Uradni list 91/2005
 • Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96;
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93, št. 87/01; 3/2007, uradno prečiščeno besedilo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom, Uradni list 105/2006
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06;
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami,
  Uradni list 28/2006
 • Zakon o varstvu pred utopitvami, Uradni list 42/2007
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
  Ur. l. RS, št. 22/99;
 • Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško
  (Ur.l. RS št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00, 15/17);
 • Statut Poklicne gasilske enote Krško z dne 06.06.2017;
 • Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
  nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog širšega pomena,
  sklenjena z Ministrstvom za obrambo – URSZR;
 • Program varstva pred požarom v občini Krško;
 • Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS št. 44/02;
 • Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, Uradni list 31/2000 .
Skip to content