Poklicna gasilska enota Krško

Oktober 2021 vaja Požar v objektu Kulturnega doma Krško

V okviru meseca požarne varnosti smo 05.10.2021 izvedli gasilsko vajo v Kulturnem domu Krško. Vaja je vključevala evakuacijo ljudi in gašenje požara. Namen vaje je bil, da se sodelujoči/zaposleni v KD Krško seznanijo z načrtovanimi postopki ter da se urijo v njihovem izvajanju. Na vajo smo izvozili z 8 gasilci in 3 vozili. Ob prihodu na kraj so bile osebe evakuirane na zbirno mesto s strani zaposlenih kot je predvideno tudi v realni situaciji. V kontrolni sobi v drugem nadstropju je ostal ujet operater, katerega je bilo potrebno rešiti. Z eno napadalno skupino smo pričeli z gašenjem in z drugo iskanje ponesrečenca. Poškodovanega operaterja smo oskrbeli in s pomočjo koritastih nosil iznesli. Delno razvit požar v drugem nadstropju smo pogasili in prezračili prostore. Med vajo smo preverili delovanje naprav za odvod dimnih plinov, delovanje evakuacijskega sistema za javljanje/alarmiranje in ustreznost evakuacijskih poti in izhodov. Vsi sistemi v Kulturnem domu Krško so med vajo delovali. Sodelovali so tudi gasilci PGD Videm ob Savi z enim vozilom in 6 gasilci.V okviru meseca požarne varnosti smo 05.10.2021 izvedli gasilsko vajo v Kulturnem domu Krško. Vaja je vključevala evakuacijo ljudi in gašenje požara. Namen vaje je bil, da se sodelujoči/zaposleni v KD Krško seznanijo z načrtovanimi postopki ter da se urijo v njihovem izvajanju. Na vajo smo izvozili z 8 gasilci in 3 vozili. Ob prihodu na kraj so bile osebe evakuirane na zbirno mesto s strani zaposlenih kot je predvideno tudi v realni situaciji. V kontrolni sobi v drugem nadstropju je ostal ujet operater, katerega je bilo potrebno rešiti. Z eno napadalno skupino smo pričeli z gašenjem in z drugo iskanje ponesrečenca. Poškodovanega operaterja smo oskrbeli in s pomočjo koritastih nosil iznesli. Delno razvit požar v drugem nadstropju smo pogasili in prezračili prostore. Med vajo smo preverili delovanje naprav za odvod dimnih plinov, delovanje evakuacijskega sistema za javljanje/alarmiranje in ustreznost evakuacijskih poti in izhodov. Vsi sistemi v Kulturnem domu Krško so med vajo delovali. Sodelovali so tudi gasilci PGD Videm ob Savi z enim vozilom in 6 gasilci.

Skip to content