POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Evakuacija 2013

S predpostavko, da je prišlo do nesreče v jedrski elektrarni in posledično radioaktivnega izpusta je v  soboto, 21. septembra, v Krškem in Šentjerneju potekala vaja Evakuacija 2013, s prikazom evakuacije prebivalstva in aktiviranja ter posredovanja sil zaščite in reševanja.


Sobotna vaja je temeljila tudi na predpostavki, da je prišlo med evakuacijo prebivalstva do množične nesreče, in sicer prometne nesreče avtobusa z več potniki. Za reševanje na mestu nesreče so bili aktivirani gasilci, policija in enote nujne medicinske pomoči, ki so ob uporabi osebne in predpisane zaščitne opreme izvedli reševanje ponesrečencev in njihovo dekontaminacijo v postavljeni dekontaminacijski postaji.

 

V vaji je sodelovala tudi ekipa Poklicne gasilske enote krško in sicer pet gasilcev operativcev s tremi vozili.
Izvajali smo naslednje naloge:

- Protinaletno in protipožarno zavarovanje kraja dogodka
- Nudenje prve pomoči ponesrečencem in pomoč reševalnim ekipam ter iznos ponesrečencev iz avtobusa
- Prenos ponesrečencev iz kontaminiranega območja do rdeče in rumene cone ter dekontaminacijskega šotora
- Prevoz ponesrečenih v zdravstvene ustanove z reševalnimi vozili


Za ekipo PGE, ki je sodelovala v vaji, je bilo delo zelo naporno, saj se je vse izvajalo v popolni zaščitno opremi, ob tem pa so uporabljali še dodatno zaščitno opremo proti radiaciji (zaščitne maske, tayvek obleke, dodatne rokavice).
Ekipo so sestavljali:

- Vrščaj Rudi – Vodja intervencije
- Blatnik Peter – gasilec tehnični reševalec
- Planinc Uroš – gasilec tehnični reševalec
- Vrančič Marko – gasilec tehnični reševalec in
- Alegro Valter – gasilec tehnični reševalec
V vaji je sodeloval tudi Stopar Aleš, Vodja preventive PGE in član občinskega štaba CZ Krško, kot opazovalca pa sta bila na vaji prisotna tudi Žvar Joško – direktor poveljnik PGE Krško in Dvoršek Stanislav - Vodja operative PGE Krško.

 

Sočasno s potekom vaje v Krškem se je 100 prostovoljcev z ogroženega območja z osebnimi vozili evakuiralo na sejmiški prostor v Šentjernej, kjer je bila prav tako vzpostavljena dekontaminacijska postaja. Skupno je v vaji sodelovalo preko 350 ljudi, poleg vseh posavskih štabov CZ pa tudi poveljnik CZ RS z operativno sestavo, CZ za Dolenjsko, NEK, Uprava RS za zaščito in reševanje in Uprava RS za jedrsko varnost. V primeru dejanske, če tudi malo verjetne nesreče v NEK, bi bilo iz 3-kilometrskega pasu od jedrskega objekta evakuiranih preko 10.000 ljudi.

Izpostavljeni prispevki