Poklicna gasilska enota Krško

Zaključek gradnje objekta Poklicne gasilske enote in spremljajočih služb v sistemu zaščite in reševanja

Dne 14.12.2021 smo imeli tehnični prevzem objekta Poklicne gasilske enote Krško in sicer tretje zaključne faze, kjer smo pridobili 4 nove garaže za velika vozila, orodjarno in prostor za potapljače in reševalce na divjih vodah. Obenem so se zaključila vsa dela v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi, ki je pridobilo 2 novi garaži in spremljajoče prostore. V zgornjem nadstropju faze 3 so še prostori za pisarne, učilnica, sanitarije in manjša kuhinja. Celoten objekt ima okoli 3000 m2 uporabnih prostorov in zadovoljuje potrebe sodobne gasilske enote velikosti PGE Krško in tudi spremljajočih služb v sistemu zaščite in reševanja. Z izdajo uporabnega dovoljenja, ki ga pričakujemo v prihodnjih dneh, kajti manjše pomanjkljivosti odkrite na tehničnem pregledu so bile v tem času že odpravljene, bomo lahko pričeli uporabljati prostore in jih tudi dokončno opremili. Skupaj z ustanoviteljem zavoda Občino Krško smo že pristopili k nadaljnjim projektom gasilsko reševalne dejavnosti in sicer regijskemu vadbenemu poligonu, kjer bomo v prihodnjem letu uredili vso potrebno dokumentacijo v letu 2023 pa po pričakovanjih pristopili izvedbi gradbenih del, ki bodo v tem letu tudi zaključena.

Zahvaljujemo se vsem izvajalcem del za korektnost pri izvedbi, saj je na takšnem projektu, ki ob gradnji zahteva nenehno pripravljenost na intervencije izredno zahtevno graditi in novost tudi za izvajalce, občini Krško pa za razumevanje, da je PGE Krško resnično potrebovala nove sodobnejše prostore, ki jih je občina kot investitor sedaj tudi priskrbela. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo upravičili zaupanje investitorja in občanov ter še naprej skrbeli, da bo v najtežjih trenutkih vsak občan prejel najboljšo možno pomoč naše enote.

Ekipa PGE Krško

Skip to content