Poklicna gasilska enota Krško

V pričakovanju koledar poklicnih gasilcev Krško

Danes je v društvo včlanjenih 91 uporabnikov, skupaj s starši in skrbniki pa je evidentiranih več kot 250 članov.

V društvu izvajamo različne programe:
1.PROGRAM IZVAJANJA OBLIK SAMOPOMOČI NA LOKALNI RAVNI:
(v ta program spadajo izobraževanja staršev, oblike klubov za starše, mo¬bilno delo, občasne oblike varstva OMDR, svetovanje …)
2. PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA OMDR NA LOKALNI RAVNI
(v ta program spadajo različne oblike usposabljanja OMDR, ustvarjalne delavnice za OMDR, izobraževanja in tečaji za OMDR, socializacijski programi…)
3. PROGRAM ZA USPOSABLJANJE IN RAZBREMENJEVANJE DRUŽIN NA LOKALNI RAVNI (orga¬niziranje in izvedba vikend seminarjev)
4. REHABILITACIJSKI PROGRAMI NA LOKALNI RAVNI
(v ta program spadajo hipoterapija, plavanje, razgibavanje, fizioterapija, pohodništvo, rekreacija in športni program, plesne vaje…)
5. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI
(v ta program spadajo obiski različnih prired¬itev, organizacija vodenih obiskov institucij, organizacija druženja z uporabniki v celodnevnem insti¬tucionalnem varstvu …)

Več programov izvajamo tudi v sodelovanju z Zvezo Sožitje:
1. PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA DRŽAVNI RAVNI
(organizacija in izvedba različnih aktivnosti s ciljem usposabljanja posameznikov, organizacije in izvedbe različnih taborov, izobraževanj OMDR, usposabljanj OMDR …)
2. DRUŽINSKI PROGRAMI NA DRŽAVNI RAVNI
(programi izobraževanja in usposabljanja družin in ostali programi, ki so namenjeni opolnomočenju družin …)
3. INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
4. PROGRAM REKREACIJE IN ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI
5.PROGRAM SPODBUJANJA IN IZVAJANJA KULTURNIH DEJAVNOSTI NA DRŽAVNI RAVNI

Sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo, sorodnimi društvi v občini in regiji, donatorji, prostovoljci in posamezniki, ki jim ni vseeno. Vrata v naše vrste so odprta vsem. Možnosti, da kaj naredimo za te osebe, so velike tudi v vsakdanjem življenju.

V društvu smo ponosni, da smo del aktivne družbe, ki je v teh letih pripomogla k ozaveščanju in vključevanju oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo, zavedamo pa se tudi, da nas na tem področju čaka še veliko dela. S skupnimi močmi zmoremo vse.

Skip to content