Poklicna gasilska enota Krško

Tehnična pomoč – odpiranje osebnega vozila

Dne 22. 1. 2024 smo bili ob 19:55 uri s strani ReCO Brežice obveščeni, da se je občanu na Hočevarjevem trgu v Mestni občini Krško zaklenilo osebno vozilo, ki je bilo v delovanju. Ob prihodu na kraj in pogovoru z lastnikom se je le-ta odločil, da bo počakal, da mu svojci pripeljejo rezervni ključ. Naše posredovanje ni bilo potrebno. Na intervenciji smo sodelovali z dvema gasilcema in enim vozilom. V enoto smo se vrnili ob 20:14 uri.

Skip to content