Poklicna gasilska enota Krško

Redna usposabljanja v 2017 so v polnem teku

Sledimo razvoju na področju reševanja na vodi in iz vode, medicine-nudenja prve pomoči, reševanja v prometnih in drugih nesrečah, reševanja živali, reševanja v ozkih in utesnjenih prostorih itn.
V letu 2017 smo izvedli že kar nekaj strokovnih usposabljanj. Vsa so bila izvedena na najvišjem strokovnem nivoju, ki so bila psihično in fizično zelo naporna. Za boljšo ponazoritev dela navajamo samo nekaj usposabljanj, ki smo jih izvedli v prvih petih mesecih v letu 2017:
• Pridobitev licence IT 12 (specialnost reševanja s pomočjo vrvne tehnike), 4 gasilci tehnični reševalci, trajanje 6 dni
• Pridobitev licence ITLS Pediatric (specialnost s področja medicinske oskrbe v pred bolnišničnem okolju za otroke) 2 gasilca tehnična reševalca, trajanje 2 dni
• Posredovanje v gašenju naprav pod napetostjo in fotovoltaičnih celic, 4 gasilci tehnični reševalci, trajanje 1 dan
• Trening varne vožnje s tovornimi intervencijskimi vozili, 6 gasilcev tehničnih reševalcev, trajanje 1 dan
• Usposabljanje za manjše tehnične intervencije in vstope v objekte, gasilci tehnični reševalci, trajanje 1 dan
• Usposabljanje za psihološke zaupnike, stres in izgorevanje in komunikacija z otroki v prometni nesreči, 8 gasilcev tehničnih reševalcev, trajanje 2 dni
• Redna usposabljanja potapljačev in reševalcev na divjih vodah. Le ti imajo poseben letni plan, ekipo sestavlja 12 izkušenih potapljačev, ki imajo licence P-3, P-4 in P-4 asistent inštruktorja, trajanje 14 dni

Poleg vseh usposabljanj se fantje tudi angažirajo pri popravilih in rednih servisih gasilskih vozil, ki jih opravimo sami. Letos smo predelali cisterno, ki jo uporabljamo pri usposabljanju tehnike tesnjenja iztekajočih nevarnih snovi. Pridobili smo betonske bloke s katerimi simuliramo prometno nesrečo na avtocestah. Sami prav tako opravljamo vsa manjša popravila, ki jih zahteva dotrajan objekt in različna orodja. V letnem času se postavi gradbeni oder- stolp, ki se uporabi za vajo vrvne tehnike.

Vse zgoraj našteto je delo, ki ga opravljajo naši poklicni gasilci tehnični reševalci in to poleg rednih vsakodnevnih usposabljanj, preventivnih obhodih, požarnih straž, del v NEK, TEB, KRKI, VIPAP-u in seveda intervencij na vseh področjih izvajanja javne gasilske službe.

Izvedli smo varovanja nekaterih prireditev na reki Savi, redno preverjamo vstopne točke na reki Krki in Savi ter tako zagotavljamo ažurnost v primeru potrebe po intervenciji na vodi. Tako natanko vemo, kje lahko vstopimo z našo opremo glede na potrebe intervencije.

Poleg naštetega pa morajo gasilci tehnični reševalci tudi skrbeti za svojo fizično kondicijo in pripravljenost, saj imamo v času od septembra do decembra redna letna preverjanja fizične pripravljenost. Posledično se veliko udejstvujemo in smo prisotni na športnih prireditvah v domačem kraju občine Krško z okolico, predvsem v tekih in kolesarjenju, včasih pa tudi v nogometu in ostalih športnih panogah.

V sled vsega naštetega smo ponosni, da lahko občanom zagotovimo, da bodo dobili vrhunsko oskrbo v najtežjih trenutkih, kar včasih odloča tudi o življenju. S tem izpolnjujemo upravičenost za naš obstoj z vašim zaupanjem.

Skip to content