Poklicna gasilska enota Krško

PRIMOPREDAJA GASILSKEGA VOZILA

Dne 19.8.2022 smo predali v uporabo gasilsko avtocisterno AC V-13 s 5000 L rezervoarjem vode, ki jo je odkupila Gasilska zveza Krško in PGD Leskovec pri Krškem. S PGD Leskovec pri Krškem smo ob prevzemu opravili krajše usposabljanje in preverili vso predano opremo. Menimo, da je to zelo dobra praksa tudi za v prihodnje, saj so naša vozila kljub številnim opravljenim intevrencijam, še vedno zelo uporabna za PGD-je, vozila so tudi redno vzdrževana. Velika prednost je tudi, da gasilci PGE poznajo karakteristike vozila, ki se bodo z njim srečevali tudi na prihodnjih intervencijah. PGD Leskovec pri Krškem želimo čim manj intervencij in varno uporabo vozila – naj vam še dolgo služi.

Skip to content