Poklicna gasilska enota Krško

Prejem plakete civilne zaščite

Prejeli smo jo v soboto 28.02.2015 na državni podelitvi priznanj CZ na Brdu pri Kranju. V prilogi je tudi skupinska slika prejemnikov priznanj skupaj s predsednikom države Borutom Pahorjem in predsednikom Vlade RS Mirom Cerarjem, ministrom za obrambo Jankom Vebrom ter najvišjim vrhom Uprave za zaščito in reševanje (direktor Darko BUT, poveljnik CZ RS in drugi…).

Na svoje delo, ki smo ga opravili v letu 2014 smo ponosni, saj smo z našo visoko usposobljenostjo in kvalitetnimi storitvami na področju zaščite in reševanja ter mednarodnega sodelovanja prepoznavni v celotni državi Republike Slovenije in tudi širše. To pridobljeno priznanje pa nam je potrdilo, da smo na pravi poti in naše delo se nadaljuje v vseh zastavljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljih, ki jih imamo določene v našem programu razvoja PGE Krško za naslednja leta in v prihodnosti.

Vizija Poklicne gasilske enote Krško je zagotoviti vse maksimalne pogoje za delo, s katerim bo v popolnosti zagotavljala svoje poslanstvo za reševanje ljudi, materialnih dobrin in varovanje narave v vseh oblikah požarov, nesreč, naravnih nesreč in drugih oblik ogrožanja v občini Krško in regiji Posavje. Enota mora delovati tako, da se bodo občanke in občani počutili varno, ker bodo vedeli, da jim bo v vseh primerih ogroženosti, pomagala vrhunsko usposobljena in opremljena gasilska enota.

Gasilec je časten poklic in pripadniki naše enote smo ponosni na svoje delo, na svoje poslanstvo in na svojo enoto. Biti gasilec pravzaprav ni poklic, je način življenja in razmišljanja. Pomagati drugim je za gasilca najvišja vrednota in smisel življenja. Zahvala človeka, ki mu je gasilec rešil življenje ali imetje, pa odtehta vse ostale dobrine.

Photo: Dostopno na https://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=7447

Skip to content