Poklicna gasilska enota Krško

Požarna in evakuacijska vaja v glasbeni šoli Krško

Namen vaje je bil, da se intervencijske ekipe seznanijo z načrtovanimi postopki v primeru požara oziroma, da sodelujoči na vaji preverijo ustreznost načrtovanih postopkov in pridobivajo dodatna znanja in izkušnje za načrtovanje in izvedbo tovrstnih vaj ter glede na ugotovljene pomanjkljivosti ustrezno spremenijo ali dopolnijo načrt za posredovanje.

Vaja je vključevala požar, evakuacijo, gašenje požara, reševanje ponesrečene osebe s pomočjo avto lestve, ter prikazano reševanje s pomočjo spustnice. Sama vaja je bila načrtovana realno tudi glede na zapore mostu v Krškem. V njej so sodelovali tudi tisti, ki koristijo prostore in se izobražujejo v tej ustanovi in to so v največji meri naši otroci, učitelji pa so preizkusili, kako učinkovito izvesti evakuacijo njihovega objekta. Kako se rešuje iz višjih nadstropij so lahko tudi sami preizkusili in doživeli nepozabni dan, katerega si pa nihče ne želi zares. Z prepoznavnostjo pomena tovrstne praktične vaje smo se strinjali vsi prisotni in obiskovalci, poizkušamo pa pomagati javnim ustanovam, kjer se zadržuje večje število oseb tako, da vsako leto organiziramo podobno vajo.

Vsem sodelujočim se še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje in želimo vsem skupaj čim manj pravih intervencij.

Vajo je vodil : Namestnik vodje izmene Jankovič Zoran

Skip to content