Poklicna gasilska enota Krško

Požar odpadkov na CRO Kostak

Dne 1.1.2023 se novo leto ni začelo ravno najlepše, vendar kot vedno, smo bili gasilci pripravljeni na poziv iz CRO Kostak ob 14:41 uri, ki nam je sporočal, da na odprtem delu odlagališča gorijo odpadki in da potrebujejo pomoč. PGE Krško je izvozil z 3 vozili in 4 gasilci – tehničnimi reševalci. Po prihodu na mesto dogodka je vodja intervencije ocenil, da bo potreboval pomoč za gašenje z avtolestvijo, zato smo dodatno napotili še vozilo za gašenje in reševanje iz višin ter 2 gasilca tehnična reševalca in tudi dodatnega vodjo za pomoč pri vodenju intervencije. Obenem je ReCo Brežice alarmiral še GZ Krško in njena prostovoljna društve in sicer PGD Dolenjo vas, Videm ob Savi, Leskovec in Zdole, ki so sodelovali z 28 gasilci in 4 vozili za prevoz vode. Na pomoč pri dobavi požarne vode nam je priskočila tudi NEK, ki je dovolila dodatno uporabo njihovega hidrantnega omrežja za hitrejše polnjenje gasilskih cistern. O dogodku je bil obveščen tudi župan in svetovalec za zaščito in reševanje ter odgovorni v podjetju Kostak, ki so bili vsi tudi na ogledu požarišča med dogodkom. Požar smo lokalizirali v roku 20 minut, popolnoma pa smo ga omejili ob 16:30 uri s pomočjo gradbenih strojev podjetja. PGE Krško je sodeloval z 6 vozili in 9 gasilci – tehničnimi reševalci. Vodenje in požarno stražo ter občasno gašenje lokalnih žarišč je ob 17:10 uri prevzel poveljnik GZ Krško, PGE Krško pa je pomagal z nadaljnjo uporabo gasilske avtolestve in 2 gasilcema-upravljalcema vozila. Ostalo moštvo se je ob 17:36 uri vrnilo v enoto in zaključilo z intervencijo.

Skip to content