Poklicna gasilska enota Krško

PGE Krško v medsebojnem sodelovanju s HESS