Poklicna gasilska enota Krško

Obnovitveno usposabljanje za specialiste vrvne tehnike IT 12

Na usposabljanju so udeleženci ponovili znanja iz reševanja iz globin in višin ter pridobili nova znanja po najnovejših smernicah. Na usposabljanju so se udeleženci tudi usposobili za delo z novim trinožcem (Arizona vortex–Rock Exotica), ki je od meseca aprila tudi nova pridobitev v PGE Krško. Trinožec nam bo služil za najtežja reševanja v vseh možnih situacijah in je nadomestil starejši in dotrajan trinožec. Vsi udeleženci so uspešno opravili obnovitveni tečaj.

Skip to content