Poklicna gasilska enota Krško

Letna vaja vrvne tehnike Skalica, Bohor 2018

Scenarij usposabljanja je zajemal reševanje hudo poškodovane osebe, ki je padla iz vrha Skalice na zelo težko dostopno pobočje, oskrbo ter transport ponesrečenca.

Pred pričetkom praktičnega dela vaje smo v predavalnici preučili scenarij ter detajlni potek vaje. Izvedli smo jo v treh skupinah, od katerih  je imela vsaka svoje zadolžitve. Prva skupina se je napotila na vrh pobočja z nalogo oskrbe in transporta poškodovane osebe do dna skalnatega pobočja. Druga skupina je prevzela ponesrečenca in ga s pomočjo vrvne žičnice prepeljala preko težko prehodnega gozdnatega pobočja do mesta, kjer je možen običajen prenos osebe. Tretja skupina je skrbela za vodenje in usklajeno delovanje delovnih skupin ter celotne vaje. Po opravljeni vaji je sledila analiza, kjer smo ugotovili, da je bila vaja v celoti uspešno izvedena. Prav tako smo se prepričali, da je naše znanje iz vrvne tehnike kos tudi najtežjim scenarijem v primeru nesreče, kar je bil tudi cilj vaje.

{videobox}QyIQTlptIUU{/videobox}

Skip to content