Poklicna gasilska enota Krško

Letna vaja vrvne tehnike 1. Izmene PGE Krško 2020

Pred pričetkom praktičnega dela vaje smo na kraju predstavili in preučili scenarij in potek vaje. Poudarek vaje je bil na taktični razdelitvi nalog, ter opravljanje več nalog hkrati.

Scenarij vaje je bil razdeljen na dva dela:

• Prvi del scenarija obviseli padalec na drevesu, naloga gasilcev tehničnih reševalcev pa je bila dostop do ponesrečenca in spust na varno mesto, kjer so ga oskrbeli.
• Drugi del scenarija je vključeval varen transport ponesrečenca po nevarnem pobočju do mesta prevzema reševalcev.

Po opravljeni vaji je sledila analiza, kjer smo ugotovili, da je bila vaja v celoti uspešno izvedena. Prav tako smo se prepričali, da je naše znanje iz vrvne tehnike kos tudi najtežjim scenarijem v primeru nesreče, kar je bil tudi cilj vaje.

Skip to content