Poklicna gasilska enota Krško

Iskanje pogrešane osebe

Dne 12. 12. 2023 ob 10:20 uri nas je ReCO Brežice zaprosil za pomoč pri iskanju pogrešane osebe v reki Savi. Izvozili smo z vozilom GVM, TRV-2D in z čolnom ter dvema gasilcema – reševalca na vodi. Z čolnom smo pregledali celotno brežino desnega in levega brega reke Save od Brestanice do HE Krško. V enoto smo se vrnili ob 13:40 uri.

Skip to content