Poklicna gasilska enota Krško

Dne 17.11.2020 bodo izvedenci izvedli tehnični pregled objekta PGE Krško

Objekt financira ustanovitelj Občina Krško, delno pa v financiranju sodeluje tudi PGE Krško. Dne 17.11.2020 bodo izvedenci izvedli tehnični pregled objekta, nato pa sledi še uporabno dovoljenje, ki je pogoj za selitev. Gasilci se bodo preselili v sodobne prostore, ki bodo zadostili vsem pogojem dela in bodo omogočali kakovostno opravljanje vseh del, ki se opravljajo v objektu, hkrati so prostori svetli, zračni in prilagojeni gasilski stroki.

Dela se zaradi zgoraj navedenega ne bodo ustavila, saj že poteka tudi rekonstrukcija in delna obnova faze 2, kjer gre predvsem za menjavo vseh električnih inštalacij in talnih oblog ter prenova 3 pisarn.

Še v letošnjem letu se planira tudi pričetek rušitve faze 3, ki je sicer najstarejši objekt v kompleksu. V tem delu se nahajajo tudi prostori PGD Videm ob Savi, ki bodo začasno lokacijo društva in opreme uredili v bližini. Dela potekajo po terminskem planu in vsi skupaj že komaj čakamo, da se v ta prostor v našem mestu, ki je s prostorskim planom predviden za gasilsko reševalno dejavnost, dokončno izoblikuje.

PGE Krško

Skip to content