Poklicna gasilska enota Krško

7.9.2018 Razpis “Kandidat za gasilca”

KANDIDAT ZA GASILCA – m/ž

Poleg splošnih zakonskih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– V. stopnja strokovne izobrazbe,
– da ni v kazenskem postopku in da ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– psihofizična in zdravstvena sposobnost,
– izpit za voznika »B« kategorije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo poleg pogojev najbolje izpolnjevali še naslednje kriterije:

– opravljen izpit za voznika »C« kategorije,
– bivališče v bližini sedeža PGE Krško,
– prednost bodo imeli kandidati z več kot 3 leta delovnih izkušenj v svojem poklicu,
– osnovna znanja za delo z računalnikom.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo opravljali preizkus fizične zmogljivosti, izbrani kandidati pa tudi zdravniški pregled.

Test fizičnih sposobnosti obsega:
• Cooperjev test – 2400 m teka v največ 11 minutah;
• Dvigovanje 25 kg bremena iz počepa – min. 20 ponovitev v 1 minuti;
• Sklece – min. 25 ponovitev v 1 minuti;
• Dvigovanje trupa – min. 30 ponovitev v 1 minuti;
• Dvig iz vese – min. 5 ponovitev;
• Plavanje na 200 m (dokazati znanje plavanja);
• Skok v daljino z mesta (najmanj 160 cm)
• Test spretnosti v gasilski opremi (ocena spretnosti – ni izločitven pogoj)
• Test ročnih spretnosti (ocena spretnosti – ni izločitven pogoj)

Uspešno opravljeno testiranje bo pogoj za nadaljevanja postopka izbire kandidatov.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 9 mesecev zaradi dopolnilnega izobraževanja za pridobitev poklica gasilec.
Po uspešno zaključenem izobraževanju se sklene s kandidatom delovno razmerje za nedoločen čas.

Pisne prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (zaključni izpit, matura, poklicna matura, vozniško dovoljenje, potrdilo sodišča o nekaznovanosti) in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do vključno 21.09.2018 na naslov: Poklicna gasilska enota Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško.

Kandidate bomo obvestili v 8 dneh po končanem postopku izbire, oziroma po sprejemu sklepa o izbiri.

 

Skip to content