Poklicna gasilska enota Krško

6.12.2017 Obisk vlade v Posavju

PGE Krško je obiskala ministrica za obrambo ga. Andreja Katič in direktor URSZR G. Darko But. Sprejela jih je ekipa službujoče izmene in vodstvo zavoda, poleg tega pa tudi podžupanja ga. Nuša Somrak, vodja centra za obveščanje izpostave Brežice ga. Zdenka Močnik in svetovalec župana g. Aleš Benje. Vodja gasilske operativne enote in vodja centra za obveščanje sta pripravila kratko predstavitev, s čimer smo predstavili delovanje naših služb in organizacijo dela, hkrati pa smo izpostavili specifiko financiranja zavoda in s tem povezane težave. Ministrica se je dotaknila tudi aktualnih tem v povezavi s pogajanji za dvig plač v sistemu poklicnega gasilstva in podala svoje videnje rešitev in izrazila prepričanje, da se bodo pogajanja kmalu zaključila v veselje vseh vpletenih. Za konec smo ekipo resornega ministrstva popeljali po naših dotrajanih prostorih in jim pojasnili tudi dolgoročni plan posodobitve oziroma dograditve objekta s poligonom, ki ima predviden zaključek v letu 2021.

Ministrica je kupila tudi aktualni ˝vroči˝ koledar gasilcev PGE Krško in s tem prispevala k dobrodelni akciji, ki poteka že mesec dni in jo bomo zaključili s 16.12.2017, ko bomo otrokom predali zbrana sredstva in opremo.

Hvala za obisk v imenu kolektiva PGE Krško !

Skip to content