Poklicna gasilska enota Krško

31.5.2020 V prostoru zaznan amonijak

Izvozili smo z dvemi vozili in tremi gasilci. Na požarni centrali v Evrosadu smo ugotovili lokacijo javljalnika in takoj pričeli z ogledom prostora. Zaznan je bil močan vonj po amonijaku, zato smo aktivirali dodatno pomoč iz PGE Krško. Prva ekipa, ki je prispela na kraj je z merilcem plinov ugotovila preveliko prisotnost hladilnega plina v prostoru. Odredili smo umik enote na varno mesto, kjer smo postavili štabno mesto. Ekipi za posredovanje smo opremili s kemijskimi tayveki​​. Postavili smo požarno varovanje in v štabnem mestu s pomočjo vzdrževalca sistema koordinirali taktično zapiranje ventila. Med zapiranjem ventila smo vzpostavili nadtlačno prezračevanje, medtem ko smo uspeli zapreti glavni ventil smo z merilcem plinov ugotovili, da se je vsebnost amonijaka zelo zmanjšala. Vse prostore objekta smo pregledali in prezračili. Na intervenciji je sodelovalo deset poklicnih gasilcev s šestimi vozili. Nevarnosti za okolje ni bilo.

Skip to content