Poklicna gasilska enota Krško

29.4.2016 Prometna nesreča na AC Čatež – Drnovo

Obvestilo je vsebovalo podatek, da je priklopnik naletel na vozilo od DARSA, kjer je ukleščen voznik priklopnika in izteka gorivo. Izvozili smo s šestimi gasilci in štirimi vozili, in sicer s poveljniškim HTV 1, tehničnim HTV 2, vozilom za nevarne snovi in kombiniranim vozilom za gašenje. Ob prihodu na kraj nesreče smo protinaletno in protipožarno zavarovali mesto intervencije, nato pa pristopili k reševanju ukleščene osebe in hkrati preprečili iztekanje goriva v obcestni jašek ter odklopili akumulator. S tehničnimi posegi smo rešili osebo iz vozila in jo predali v oskrbo medicinskemu osebju. Nadaljnje akcije so vsebovale prečrpavanje goriva iz priklopnega vozila, po prečrpavanju smo vozili razdvojili in s tehničnim posegom odstranili naletno zaščito na DARSOVEM vozilu ter jo naložili na tovornjak. Nudili smo pomoč pri nalaganju priklopnika, nato smo se lotili čiščenja cestišča z vpojnimi in razmaščevalnimi sredstvi ter cestišče temeljito izprali. Zahtevno tehnično intervencijo smo zaključili ob 16.08 uri. Po končani intervenciji smo s poklicnimi gasilci, ki so bili udeleženi na intervenciji, opravili psihološki razbremenilni razgovor, ki ga redno prakticiramo pri mentalno zahtevnih intervencijah.

Skip to content