Poklicna gasilska enota Krško

28.1.2014 Prometna – AC Smednik

Izvozili smo z 2 vozili in 4 gasilci. V času intervencijske vožnje smo ugotovili, da se dejanska lokacija nahaja na AC v smeri Smednik–Dobruška vas. Po prihodu je bilo nemudoma izvedeno zavarovanje kraja dogodka, požarno zavarovanje poškodovanega kombiniranega vozila, odklopitev akumulatorja, nudenje razsvetljave policistom ter pomoč avto–vleki pri nalaganju kombiniranega vozila.