Poklicna gasilska enota Krško

24.2.2018 Požar gospodarskega poslopja Brezje pri Dovškem

Izvozili smo z tremi vozili in petimi gasilci. Sočasno je ReCO Brežice aktiviral PGD Senovo z tremi vozili in 11 gasilci, PGD Brestanica z enim vozilom in dvema gasilcema, PGD Stranje z enim vozilom in devetimi gasilci in PGD Veliki Kamen z enim vozilom in tremi gasilci. Na kraj dogodka smo prispeli ob 20:29 in zaradi popolno razvitega požara celotnega ostrešja v izmeri cca 25 krat 12 metrov smo dodatno zahtevali še eno avtocisterno iz PGE Krško in prevoz dodatnih jeklenk za dihalne aparate. Preventivno smo aktivirali NMP Krško, ki so izvozili z enim vozilom, dvema tehnikoma in zdravnikom.

Preventivno smo ohlajali ostrešje bližjega gospodarskega objekta, da ne bi prišlo do požarnega preskoka na drug objekt in hkrati tvorili po dve dvojki notranjega napada z dveh strani. Na objektu je dežurni električar odklopil elektriko, mi pa smo preventivno pregledali celotne kletne prostore z termo kamero. Ker v spodnjih prostorih ni bilo nevarnosti požarnega preskoka smo z pomočjo prostovoljnih gasilcev prodirali v notranjost objekta in požar lokalizirali. Ekipe notranjih napadov so sekcijsko gasile požarišča. Delo na intervenciji je bilo zelo oteženo zaradi izjemno nizkih temperatur, hkrati pa je bil zelo otežen dostop zaradi odročnosti področja in poledenele ceste. Požar smo dokončno pogasili ob 23:50, pospravili armature in se v enoto vrnili ob 01.10 uri, na požarni straži je ostalo PGD Stranje do 06:00 ure in PGD Senovo do 08.30 ure.

V intervenciji je sodelovalo osem poklicnih gasilcev s šestimi vozili iz PGE Krško in 25 prostovoljnih gasilcev s šestimi vozili.

Skip to content