Poklicna gasilska enota Krško

2.10.2016 Pridobitev ISO certifikatov za varovanje okolja in varstvo pri delu

Za navedene certifikate smo izvajali posodobitve sistemov vodenja skozi celotno leto 2016 in sama certifikacija je potrditev, da smo delali v pravi smeri.

Certifikati ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001

Certifikat ISO 9001 : 2008 smo imeli že do sedaj, ostala dva pa sta nova in predstavljata kakovosten premik v urejanju področja varnosti in zdravja pri delu in ravnanja z okoljem.

Certifikati ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 2

Obe področji sta za JZ PGE Krško izrednega pomena, saj je varnost zaposlenih na intervencijah in pri usposabljanjih za nas ključnega pomena, kajti poškodbe so lahko življenjsko nevarne. Skrbimo pa tudi, da na intervencijah po nepotrebnem ne onesnažujemo okolja in s tem skrbimo za prihodnost vseh nas.

Za posodobitev sistemov vodenja kakovosti, varstva pri delu in ravnanja z okoljem smo se odločili predvsem zaradi nadgradnje naših dosedanjih sistemov in delno tudi zaradi prilagoditev trgu, na katerem že več kot 30 let uspešno delujemo.

Skip to content