Poklicna gasilska enota Krško

18.9.2020 Vaja delovna nesreča

Vodja operativne službe poda predlog o izvedbi vaje z nazivom delovna nesreča. Za izvedbo vaje pooblasti službujočo 4. izmeno, katere je vodja vaje Damjan Kodrič, ki je po formaciji namestnik vodje gasilske izmene.

Namen vaje je preizkus posredovanja ob delovnih nesrečah Poklicne gasilske enote Krško in Nujne medicinske pomoči Krško.

Preko telefonske centrale ob 10.00 uri telefonist (dispečer) službujoče izmene prevzame klic s strani delavcev, ki se nahajajo na gradbišču PGE Krško, da se je pripetila delovna nesreče z več hudo poškodovanih oseb. Službujoča izmena se takoj obleče v zaščitno obleko ter izvozi z vozili V-10, V-15 in V-14. Telefonist (dispečer) obvesti NMP Krško in Policijsko postajo Krško o nastalem dogodku. Ob prihodu na kraj vodja razvrsti vozila in opravi hitri ter varni ogled dogodka. Po ogledu dogodka vodja ugotovi, da so v nesreči udeležene tri hudo poškodovane osebe, ki so ukleščene pod ruševinami. Ugotovljeno informacijo nemudoma posreduje preko UKV postaje reševalcem NMP Krško in dežurnemu telefonistu v PGE. Ekipa gasilcev takoj prične z reševanjem ponesrečencev in z odstranjevanjem predmetov, da omogoči varen pristop reševalcev do poškodovanih oseb. Na mestu dogodka se postavi komandno in triažno mesto. Interventne ekipe vseskozi sodelujejo skupaj po njihovih najboljših močeh.

Sodelovanje med vodjo PGE Krško in vodjo NMP Krško ter vseh ostalih udeležencev na vaji je potekalo zelo dobro in kot usklajeno timsko delo.

Na vaji je bil poudarek na:

– Pregled mesta dogodka in zavarovanje območja,
– Pravilna postavitev intervencijskih vozil,
– Hitri ogled situacije in razdelitev nalog posredovalcev
– Sodelovanje med vodjo intervencije in posredovalci,
– Pravilna taktika posredovanja.
– Pravilno opremljanje prvih posredovalcev,
– Pravilna taktika posredovanja,
– Pravilno reševanje in nudenje prve pomoči ponesrečencem,
– Pravilna imobilizacija poškodovancev in prenos na triažno mesto,
– Sodelovanje interventnih enot med sabo

Na vaji je sodelovalo pet reševalcev NMP Krško in pet poklicnih gasilcev tehničnih reševalcev PGE Krško. Dva poklicna gasilca sta pri vaji sodelovala kot ponesrečeni osebi, za preminulo osebo, ki se je nahajala pod armirano-betonskim blokom, pa smo uporabili vadbeno lutko. Po končani vaji je sledila skupna temeljita analiza obeh sodelujočih enot. Vaja je bila zaključena ob 11.50 uri.

Skip to content