Poklicna gasilska enota Krško

11.12.2020 Porušen najstarejši del kompleksa PGE krško

Dne 11.12.2020 je bil dokončno porušen najstarejši del kompleksa PGE krško in sicer 50 let stara stavba, ki je prvotno stala samostojno in je bila začetek poklicnega gasilstva v Krškem. V njej so imeli prostore tudi člani industrijskega gasilskega društva tovarne papirja in celuloze in kasneje člani PGE Videm ob Savi. Tej stavbi se je 10 let kasneje dozidala stavba, ki ji sedaj pravimo Faza 2 in smo jo praktično celotno prenovili ter jo bomo tudi v prihodnje s pridom uporabljali. Z rušitvijo stare zgradbe so se vzpostavili pogoji za gradnjo novega prizidka, kjer bomo pridobili 4 nove garažne prostore, orodjarno za servise vozil, ki jih v PGE Krško opravljamo sami, pralnico vozil in prostor za potapljače in reševalce na vodi. Poleg tega bosta 2 garaži namenjeni PGD Videm ob Savi, v zgornji etaži pa bodo prostori namenjeni prostovoljnemu društvu, civilni zaščiti, gasilski zvezi krško in še nekaterim službam s področja zaščite in reševanja.
PGE Krško

Skip to content