Poklicna gasilska enota Krško

08.5.2020 Letna vaja vrvne tehnike 4. izmene

Vajo smo začeli ob 6.00 z zborom v učilnici, kjer smo preučili scenarij vaje. Na vaji je sodelovalo 12 gasilcev tehničnih reševalcev. Namen vaje je bil preizkusiti znanje vrvne tehnike vseh gasilcev 4. izmene.

Vaja se je odvijala na lokaciji Stari Grad v Podbočju, kjer je prišlo do padca delavca čez oporni zid višine 4 m. Pri padcu se je poškodovanec skotalil 30 m po strmem pobočju.

Scenarij vaje je bil sestavljen iz dveh delov:
– V prvem delu je bilo potrebno postaviti trinožec ARIZONA VORTEX, kjer smo imeli sidrišče. Spustili smo se po opornem zidu do poškodovanca in ga oskrbeli. S pomočjo NEST nosil smo ga z manevrom protiutež povlekli do opornega zidu.
– V drugem delu vaje je bilo potrebno poškodovanca dvigniti s pomočjo trinožca ARIZONA VORTEX na vrh opornega zidu in prenesti do reševalnega vozila.

Po končani vaji je sledilo pospravljanje opreme in analiza vaje.

Skip to content