POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv
nedelja, 22 september 2019 12:24

V pričakovanju koledar poklicnih gasilcev Krško

Oceni ta prispevek
(2 glasov)

Društvo Sožitje Krško - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju je prostovoljno, neodvisno in nestrankarsko invalidsko interesno društvo, ki s svojim delovanjem skrbi za skupno in posamično podporo in pomoč tako osebam z motnjami v duševnem razvoju kot tudi njihovim družinam oziroma skrbnikom, in sicer na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki. V lanskem letu je društvo praznovalo že 50 letnico delovanja.

Danes je v društvo včlanjenih 91 uporabnikov, skupaj s starši in skrbniki pa je evidentiranih več kot 250 članov.

V društvu izvajamo različne programe:
1.PROGRAM IZVAJANJA OBLIK SAMOPOMOČI NA LOKALNI RAVNI:
(v ta program spadajo izobraževanja staršev, oblike klubov za starše, mo¬bilno delo, občasne oblike varstva OMDR, svetovanje …)
2. PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA OMDR NA LOKALNI RAVNI
(v ta program spadajo različne oblike usposabljanja OMDR, ustvarjalne delavnice za OMDR, izobraževanja in tečaji za OMDR, socializacijski programi…)
3. PROGRAM ZA USPOSABLJANJE IN RAZBREMENJEVANJE DRUŽIN NA LOKALNI RAVNI (orga¬niziranje in izvedba vikend seminarjev)
4. REHABILITACIJSKI PROGRAMI NA LOKALNI RAVNI
(v ta program spadajo hipoterapija, plavanje, razgibavanje, fizioterapija, pohodništvo, rekreacija in športni program, plesne vaje…)
5. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI
(v ta program spadajo obiski različnih prired¬itev, organizacija vodenih obiskov institucij, organizacija druženja z uporabniki v celodnevnem insti¬tucionalnem varstvu …)

Več programov izvajamo tudi v sodelovanju z Zvezo Sožitje:
1. PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA DRŽAVNI RAVNI
(organizacija in izvedba različnih aktivnosti s ciljem usposabljanja posameznikov, organizacije in izvedbe različnih taborov, izobraževanj OMDR, usposabljanj OMDR …)
2. DRUŽINSKI PROGRAMI NA DRŽAVNI RAVNI
(programi izobraževanja in usposabljanja družin in ostali programi, ki so namenjeni opolnomočenju družin …)
3. INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
4. PROGRAM REKREACIJE IN ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI
5.PROGRAM SPODBUJANJA IN IZVAJANJA KULTURNIH DEJAVNOSTI NA DRŽAVNI RAVNI

Sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo, sorodnimi društvi v občini in regiji, donatorji, prostovoljci in posamezniki, ki jim ni vseeno. Vrata v naše vrste so odprta vsem. Možnosti, da kaj naredimo za te osebe, so velike tudi v vsakdanjem življenju.

V društvu smo ponosni, da smo del aktivne družbe, ki je v teh letih pripomogla k ozaveščanju in vključevanju oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo, zavedamo pa se tudi, da nas na tem področju čaka še veliko dela. S skupnimi močmi zmoremo vse.

Prebrano 1516 krat

Oddajte komentar

V komentarju lahko zapišete pohvale, pripombe, priporočila ali delite svoje misli.

Izpostavljeni prispevki