POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv
petek, 07 september 2018 10:55

7.9.2018 Razpis "Kandidat za gasilca"

Oceni ta prispevek
(6 glasov)

POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO, Tovarniška ulica 19, KRŠKO

Objavlja 4 prosta delovna mesta


KANDIDAT ZA GASILCA - m/ž


Poleg splošnih zakonskih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

- V. stopnja strokovne izobrazbe,
- da ni v kazenskem postopku in da ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
- psihofizična in zdravstvena sposobnost,
- izpit za voznika »B« kategorije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo poleg pogojev najbolje izpolnjevali še naslednje kriterije:

- opravljen izpit za voznika »C« kategorije,
- bivališče v bližini sedeža PGE Krško,
- prednost bodo imeli kandidati z več kot 3 leta delovnih izkušenj v svojem poklicu,
- osnovna znanja za delo z računalnikom.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo opravljali preizkus fizične zmogljivosti, izbrani kandidati pa tudi zdravniški pregled.

Test fizičnih sposobnosti obsega:
• Cooperjev test - 2400 m teka v največ 11 minutah;
• Dvigovanje 25 kg bremena iz počepa – min. 20 ponovitev v 1 minuti;
• Sklece – min. 25 ponovitev v 1 minuti;
• Dvigovanje trupa – min. 30 ponovitev v 1 minuti;
• Dvig iz vese – min. 5 ponovitev;
• Plavanje na 200 m (dokazati znanje plavanja);
• Skok v daljino z mesta (najmanj 160 cm)
• Test spretnosti v gasilski opremi (ocena spretnosti – ni izločitven pogoj)
• Test ročnih spretnosti (ocena spretnosti – ni izločitven pogoj)

Uspešno opravljeno testiranje bo pogoj za nadaljevanja postopka izbire kandidatov.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 9 mesecev zaradi dopolnilnega izobraževanja za pridobitev poklica gasilec.
Po uspešno zaključenem izobraževanju se sklene s kandidatom delovno razmerje za nedoločen čas.


Pisne prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (zaključni izpit, matura, poklicna matura, vozniško dovoljenje, potrdilo sodišča o nekaznovanosti) in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do vključno 21.09.2018 na naslov: Poklicna gasilska enota Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško.


Kandidate bomo obvestili v 8 dneh po končanem postopku izbire, oziroma po sprejemu sklepa o izbiri.

 

Prebrano 4403 krat

Oddajte komentar

V komentarju lahko zapišete pohvale, pripombe, priporočila ali delite svoje misli.

Izpostavljeni prispevki