Poklicna gasilska enota Krško

Aktualno

1.marca 1980 leta je bila v Krškem ustanovljena Poklicna gasilska enota

Zgodovina

Poklicno gasilsko enoto je ustanovila Občina Krško. Nuklearna elektrarna Krško in takratna Tovarna celuloze in papirja Đuro Salaj Krško pa sta se pogodbeno pridružili koriščenju uslug PGE Krško. Na začetku je delovala kot služba v okviru Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom.

Takoj po ustanovitvi se je pričelo z izgradnjo novih garaž in poslovnih prostorov ob obstoječem domu občinske gasilske zveze na Tovarniški ulici.

Objekt PGE je sestavljal stari pritlični dom OGZ Krško in novi del dograjen leta 1980.
Stari del doma uporablja PGE deloma in to prostor za dispečerja, skupne prostore izmene, servis gasilnih aparatov, servis in polnilnico dihalnih aparatov, kotlovnico in 2 garaži, ostali del pa je ostal v uporabi PGD Videm ob Savi in IGD Tovarne celuloze in papirja.
Novi del je bil zgrajen v dveh etažah in kot takšen še danes služi svojemu namenu.

Storitve

Skip to content